Bizitzan zehar
topatzen dugun
zailtasun askok
gure gaitasunak
linea subrayado
estaltzen dituzte.
Horregatik,
Garaian-en
linea subrayado2
familia guztientzako
tresnak eskaintzen
ditugu egora horiei
aurre egin diezaieten
baita zoriontsuak senti
daitezen ere. 

PSIKOLOGIA

+ INFO
esquina psicologia
esquina psicopedagogia

PSIKOPEDAGOGIA

+ INFO

PSIKOMOTRIZITATEA

+ INFO
esquina psicomotricidad
esquina logopedia

LOGOPEDIA

+ INFO